excuse me mr Salman napisha aapko Dil se yaad kar rahi hai