Assalamualaikum SUFIYAN AAPKO KOI YAAD KAR RAHA HAI